Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden hondenuitlaat service versie 1. 2009

 1. De Hondenuitlaatservice Mariela  ( H.M.. ) zal binnen de grenzen van haar kunnen er alles aan doen om de gezondheid van de hond, lichamelijk zowel als geestelijk, tijdens het wandelen te waarborgen. Ook verplicht H.M. zich om zo zorgvuldig mogelijk met de ontvangen sleutel en andere eigendommen van de eigenaar om te gaan.
 2. Indien noodzakelijk zal er eerste hulp worden geboden, evenals vervoer naar een dierenarts. Te allen tijde zal de eigenaar zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld van problemen betreffende de gezondheid of het gedrag van de hond.
 3. De eigenaar geeft met het ondertekenen van dit contract toestemming zijn of haar huis met een door hem of haar geleverde sleutel enkel en alleen tijdens de dienst verlening te betreden.
 4. De H.M. kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade in of rond het huis, tenzij het schade door aantoonbare opzet of grove nalatigheid betreft.
 5. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 maand. Vervolgens zal de overeenkomst stilzwijgend worden verlengd met telkens 1 volle maand. Opzegging dient schriftelijk of per email te worden bevestigd vóór de eerste van de maand.  
 6. Vergoeding voor de wandelingen dient binnen 7 dagen na het ontvangen van de factuur te worden voldaan. Wanneer binnen de betalingstermijn geen betaling heeft plaats gevonden, volgt een herinnering. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven, zal er na twee weken een in gebreke stelling volgen met een vermeerdering van 14,00 euro aan administratiekosten. Indien betaling uit handen wordt gegeven aan een dienstverlenende instelling, zullen die incassokosten op de eigenaar worden verhaald en de wandelingen zullen per direct worden stopgezet.
 7. Betaling mag per giro (op het onderstaande  rekening nummer t.a.v. Mariela, hondenuitlaat Service worden voldaan.) Per maand wordt samen met de factuur een overzicht verstrekt.
 8. Indien door de eigenaar niet binnen 48 uur voor aanvang van de dienstverlening wordt afgebeld, behoudt De H.M. zich het recht voor om de prijs door te berekenen. Bijvoorkeur vinden afzeggingen plaats in de week voorafgaand aan de betreffende datum.

 

Mariela

 1. De H.M.. is niet aansprakelijk te stellen voor schade (direct of indirect). Ook  wanneer het schade aan derden, schade door honden onderling, schade aan de hond zelf of schade binnenshuis betreft, blijft de eigenaar te allen tijde verantwoordelijk voor de hond.
 2. De H.M.. is niet aansprakelijk voor het weglopen van de hond, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove nalatigheid. De door de eigenaar verstrekte informatie wordt hierbij als uitgangspunt gebruikt.
 3. De H.M.. behoudt zich het recht voor, om bij onvoorziene omstandigheden (dit kunnen. gevaarlijke weersomstandigheden zijn als ijzel of extreme hitte, of heftige onweer maar ook ziekte of  familieomstandigheden) het uitlaten van de hond voor deze dag af te bellen, of in te korten.
 4. Vakantie zal minimaal anderhalve maand van te voren worden gemeld.
 5. De H.M. behoudt zich het recht voor een hond niet langer mee te nemen, indien zij er van overtuigd is dat de gezondheid en het welzijn van deze hond of van andere honden niet kan worden gewaarborgd of ten goede komt.
 6. De H.M.. neemt alleen honden mee die preventief worden behandeld tegen vlooien en wormen en die in het bezit zijn van geldige inentingspapieren. Dit betreft inentingen voor Hondenziekte, Parvo, ziekte van Weil, Para-influenza, Hepatitis en bij voorkeur Kennelhoest en Hondsdolheid. (ent schema is bekend bij dierenarts.)
 7. De hond dient ten tijde van de wandeling een deugdelijke halsband (om) te hebben met naamplaatje, of gechipt te zijn.
 8. De eigenaar accepteert dat de hond na de wandeling wel eens vies of nat kan zijn. Indien gewenst zorgt De H.M. voor de basisreiniging maar complete properheid kan niet worden gegarandeerd.
 9. Loopse teven worden door De H.M.. niet mee genomen voor de duur van de loopsheid.  In beginsel wordt dit de dag vóór de dag van de wandeling, telefonisch gemeld aan De H.M.

De eigenaar geeft door ondertekening aan akkoord te gaan met de door Hondenuitlaatservice Mariela gestelde algemene voorwaarden en verklaard een kopie te hebben ontvangen of gemaakt.

 

Datum & plaats ………………………………………………….

……………………………. …………………………….

Handtekening & naam Handtekening Hondenuitlaatservice Mariela

eigenaar